சனி, 9 நவம்பர், 2013

ஜோதிடப் பாடம் 10

சென்ற பாடத்தில் சர, ஸ்திர, உபய  லக்னங்களுக்கு
உரிய பாதக ஸ்தானங்கள் பற்றிப் பார்த்தோம். அதோடு ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் உரிய காரக பலன்கள் பற்றிப் பார்த்தோம்.

மொத்தம் 27 நட்சத்திரங்கள். 9 கிரகங்கள். இந்த 9 கிரகங்களும் 27 நட்சத்திரங்களையும் தத்தமக்கு 3 நட்சத்திரங்கள் வீதம் 27 நட்சத்திரங்களையும் தமக்குரிய நட்சத்திரங்களாகக் கொண்டுள்ளன. கிரகங்கள் தாம் நிற்கும் நட்சத்திரங்களின் அதிபதி கிரகங்களின் தன்மைக்கேற்ப பலன்களைத் தமது திசா புக்திக் காலங்களில் செய்கிறார்கள்.

சூரியனுக்குரிய நட்சத்திரங்கள் கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடம்.

சந்திரனுக்குரிய நட்சத்திரங்கள் ரோகிணி, ஹஸ்தம், திருவோணம்.

செவ்வாய்க்குரிய நட்சத்திரங்கள் மிருகசீர்ஷம், சித்திரை, அவிட்டம்.

புதனுக்குரிய நட்சத்திரங்கள் ஆயில்யம், கேட்டை, ரேவதி.

குரு என்ற வியாழனுக்குரிய நட்சத்திரங்கள் புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி.

சுக்கிரன் என்ற வெள்ளிக்குரிய நட்சத்திரங்கள் பரணி, பூரம், பூராடம்.

சனி பகவானுக்குரிய நட்சத்திரங்கள் பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி.

ராகு பகவானுக்குரிய நட்சத்திரங்கள் திருவாதிரை, ஸ்வாதி, சதயம்.

கேது பகவானுக்குரிய நட்சத்திரங்கள் அஸ்வனி, மகம், மூலம்.

இப்படி மேலே கூறிய நட்சத்திரங்களை தமக்குரிய நட்சத்திரங்களாகக் கிரகங்கள் கொண்டுள்ளன.   
                               சூரிய பகவான்.

நவகிரகங்களில் முதன்மையானவன் சூரிய பகவான். இவனை ஆத்மகாரகன் என்று சொல்வார்கள். இது ஒரு நெருப்பு கிரகமாகும். இவருடைய காரக பலன்கள் பற்றி ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறேன். மறந்து போய் விட்டது என்றால் மீண்டும் சென்ற பாடத்தைப் படித்துப் பார்க்கவும். முக்கியமாக இவர் பிதுர்காரகன் ஆவார். அதாவது தந்தையைப் பற்றிச் சொல்வார். நவ ரத்தினக் கற்களில் மாணிக்கம் இவருக்குரியது. இவர் மேஷ ராசியில் உச்சமடைகிறார். துலா ராசியில் நீசம் அடைகிறார். சிம்மம் இவருக்கு ஆட்சி வீடு. இவருக்குரிய எண்: 1.

மேஷ லக்னத்திற்கு இவர் 5ம் வீட்டிற்கு உரியவர். அதாவது புத்திர ஸ்தானத்திற்கு உரியவர்.  5ம் வீட்டு காரக பலன்கள் பற்றி ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறேன். மறந்து போய் விட்டது என்றால் மீண்டும் சென்ற பாடத்தைப் படித்துப் பார்க்கவும். இந்த சூரியன்  ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம். 
                           சந்திர பகவான்.

நவகிரகங்களில் அடுத்தவர் சந்திர பகவான். இவனை மனோ காரகன் என்று சொல்வார்கள். இவன் நீருக்கு உரியவன். இவர் மாதுர் காரகன் ஆவார். அதாவது தாயைப் பற்றிச் சொல்வார். இவரது காரக பலன்கள் பற்றி ஏற்கனவே சென்ற பாடத்தில் கொடுத்திருக்கிறேன். மறந்து விட்டால் திரும்பப் படித்துப் பார்க்கவும். நவரத்தினக் கற்களில் இவருக்குரியது முத்து. இவர் நீருக்கு உரியவர். இவர் ரிஷ்ப ராசியில் உச்சமடைகிறார். விருச்சிக ராசியில் நீசம் அடைகிறார்.  கடகம் இவருக்கு ஆட்சி வீடு. இவருக்குரிய எண்: 2.

மீன லக்னத்திற்கு இவர் 5ம் வீட்டிற்கு உரியவர். அதாவது புத்திர ஸ்தானத்திற்கு உரியவர்.  5ம் வீட்டு காரக பலன்கள் பற்றி ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறேன். மறந்து போய் விட்டது என்றால் மீண்டும் சென்ற பாடத்தைப் படித்துப் பார்க்கவும். இந்த சந்திரன்  ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம்.
                   செவ்வாய் பகவான்.

அடுத்து செவ்வாயைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். இவர் சகோதரனுக்குக் காரகன். சகோதரனைப் பற்றிச் சொல்வார். நெருப்புக்கு உரியவர்.  சூரிய, சந்திரனுக்கு ஒரே வீடு. இவருக்கு இரு வீடுகள். மேஷமும், விருச்சிகமும் இவரது ஆட்சி வீடுகள். மகரம் இவருக்கு உச்ச வீடு. கடகம் இவருக்கு நீச வீடு. நவரத்தினக் கற்களில் இவருக்கு உரியது பவளம். இவருக்கு உரிய எண்: 9.

தனுசு லக்னத்திற்கும், கடக லக்னத்திற்கும் இவர் 5ம் வீட்டுக்கு உரியவர். இவர் ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம். 
                                  புத பகவான்.

அடுத்து புதனைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். இவர் ஒரு அலி கிரகம். இவர் கல்விக்
கும், கணிதத்திற்கும் காரகன். மாமன், அத்தைக்குக் காரகன். இவருக்கும் இரு வீடுகள். கன்னியும், மிதுனமும் இவருடைய ஆட்சி வீடுகள். மிதுனம் உச்ச வீடும் கூட. மீனம் நீச வீடு.  நவரத்தினங்களில் இவருக்கு உரியது மரகதப் பச்சை. இவருக்கு உரிய எண்: 5.

கும்ப லக்னத்திற்கும், ரிஷப லக்னத்திற்கும் இவர் 5ம் வீட்டுக்குரியவர்.  இவர் ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம்.
                          குரு பகவான்.

அடுத்து குரு பகவான் பற்றிப் பார்க்கலாம். இவர்  தன காரகன் என்றும், புத்திர காரகன் என்றும் அழைக்கப் படுகிறார். இவருக்கும் இரு வீடுகள். தனுசு, மீனம் இரண்டும் இவரது ஆட்சி வீடுகள். கடகம் இவரது உச்ச வீடு. மகரம் இவரது நீச வீடு.  நவரத்தினக் கற்களில் இவருக்குரியது கனக புஷ்பராகம் அல்லது மஞ்சள் புஷ்பராகம். இவருக்கு உரிய எண்: 3.

சிம்ம லக்னத்திற்கும், விருச்சிக லக்னத்திற்கும் இவர் 5ம் வீட்டுக்குரியவர். இவர் ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம்.
                                சுக்கிர பகவான்.

அடுத்து சுக்கிர பகவான் பற்றிப் பார்க்கலாம். இவர் களஸ்திர காரகன் என்று அழைக்கப் படுகிறார். இவருக்கும் இரு வீடுகள்.  ரிஷபம், துலாம் இரண்டும் இவரது ஆட்சி வீடுகள். மீனம் இவரது  உச்ச வீடு. கன்னி இவரது நீச வீடு. நவரத்தினக் கற்களில் இவருக்குரியது வைரம். இவருக்கு உரிய எண்; 6.

மகர லக்னத்திற்கும், மிதுன லக்னத்திற்கும் இவர் 5ம் வீட்டுக்குரியவர். இவர் ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம்.
                                      சனி பகவான்.

அடுத்து சனி பகவான் பற்றிப் பார்க்கலாம். இவர் ஆயுள் காரகன் என்று அழைக்கப் படுகிறார். இவருக்கும் இரு வீடுகள். மகரம், கும்பம் இரண்டும் இவரது ஆட்சி வீடுகள். துலாம் இவரது உச்ச வீடு. மேஷம் இவரது நீச வீடு. நவரத்தினக் கற்களில் இவருக்குரியது நீலம். இவருக்குரிய எண்: 8.

கன்னி லக்னத்திற்கும்,  துலாம் லக்னத்திற்கும் இவர் 5ம் வீட்டுக்குரியவர். இவர் ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம்.
                ராகு பகவான்.

அடுத்து ராகு பகவானைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். இவர் யோக காரகன் என்று அழைக்கப் படுகிறார்;. இவருக்கு வீடு கிடையாது. இவர் விருச்சிக ராசியில் உச்சமடைகிறார். ரிஷப ராசியில் நீசம் அடைகிறார். நவரத்தினக் கற்களில் இவருக்குரியது கோமேதகம். இவருக்குரிய எண்: 4.
 
கேது பகவான்.

அடுத்து கேது பகவானைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். இவர் ஞான காரகன் என்று அழைக்கப் படுகிறார். இவருக்கும் வீடு கிடையாது. இவர் ரிஷப ராசியில் உச்சம் அடைகிறார். விருச்சிக ராசியில் நீசம் அடைகிறார். நவரத்தினக் கற்களில் இவருக்குரியது வைடூரியம்.

இவர்கள் இருவரும்  ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும்  எந்த விதமாக இடம் பெற்றால் என்ன மாதிரியான பலன்களைச் செய்வார் என்பதை வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம். 

இனி கிரகங்கள் எப்படி எப்படி தனது பலன்களைச் செய்கின்றன என்ற சூக்சும விஷயங்களை இனி வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம்.

1 கருத்து: